Kontakt
Siedziba spółki oraz dane kontaktowe

Dane firmy

Wyrób Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Bożena Grzyb i Wspólnicy s.j.
39-218 Straszęcin 295G
NIP 8722179314
REGON 691759600

Księgowość

Wioleta Pasek

506 036 502

Dział sprzedaży

Mateusz Pasek

506 103 140