Dotacje

Informujemy, iż BH PLASTICS BOŻENA GRZYB I WSPÓLNICY SPÓLKA JAWNA realizowało projekt
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pt. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia
Cel projektu: Projekt przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA dotyczy zakupu niezbędnych środków trwałych do uruchomienia produkcji innowacyjnego produktu tj. opakowań specjalnego przeznaczenia:

  • Pojemnik specjalistyczny dla przechowywania elementów elektronicznych – 1 litr,
  • Pojemnik specjalistyczny dla przechowywania elementów elektronicznych – 15 litrów.

Efektem realizacji projektu jest wprowadzenie na rynek nowego dotychczas niewytwarzanego przez firmę WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA produktu w postaci opakowań specjalnego przeznaczenia:

  • Pojemnik specjalistyczny dla przechowywania elementów elektronicznych – 1 litr,
  • Pojemnik specjalistyczny dla przechowywania elementów elektronicznych – 15 litrów.

 

Wartość projektu: 2 574 144,00 PLN
Wartość dofinasowania: 1 360 320,00 PLN

Przedsiębiorstwo WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku uruchomienia produkcji innowacyjnych opakowań z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Cel projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez uruchomienie produkcji udoskonalonych opakowań z tworzyw sztucznych w oparciu o biodegradowalne biokompozyty na bazie polipropylenu (PP) o ulepszonych właściwościach mechanicznych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 601 867,36 PLN | Wkład UE: 65%
0%
tablica