Dotacje

Przedsiębiorstwo WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku uruchomienia produkcji innowacyjnych opakowań z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Cel projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez uruchomienie produkcji udoskonalonych opakowań z tworzyw sztucznych w oparciu o biodegradowalne biokompozyty na bazie polipropylenu (PP) o ulepszonych właściwościach mechanicznych w wyniku przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 601 867,36 PLN | Wkład UE: 65%
0%