Innowacje

Nowy produkt biokompozytowy Opakowania z biokompozytu, trwałe i ekologiczne

Nasz nowy materiał charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną oraz znaczną biodegradowalnością w stosunku do czystego tworzywa sztucznego z jakiego wykonane są zazwyczaj tego typu opakowania. Nie jest to jednak właściwość powodująca zbyt szybkie zużycie wykonanych z kompozytu przedmiotów. Natomiast znacznie przyspiesza naturalny rozkład zużytego opakowania co znacząco wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Nasza firma stawia na korzystanie z materiałów kompozytowych polimerów ropopochodnych w połączeniu z naturalnymi włóknami, których parametry użytkowe nie odbiegają od tych obecnie stosowanych a które jednocześnie będą ulegać biologicznej degradacji przez co wywierać będą mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Naturalne włókna celulozowe są często odpadem w rolnictwie, przemyśle spożywczym czy drzewnym, co za tym idzie materiałem całkowicie odnawialnym, naturalnym i tanim. Używanie go jako dodatku do tworzyw sztucznych umożliwia zmiejszenie konieczności zużywania nieodnawialnych i trudnych w recyklingu materiałów ropopochodnych.

OPAKOWANIA BIODEGRADOWALNE

Nowa seria opakowań ekologicznych z biokompozytu szczególnie zainteresuje producentów stawiających na ekologię lub chcących wyróżnić się opakowaniem o unikalnych właściwościach i składzie.

Dodatek naturalnych włókien
Własna innowacja
Biodegradowalny