Nowy produkt biokompozytowy

Opakowania z biokompozytu, trwałe i ekologiczne

OFERTA DLA KLIENTÓW STAWIAJĄCYCH NA EKOLOGIĘ

Nowe regulacje prawne i rosnące zapotrzebowanie na biodegradowalne materiały powodują znaczący wzrost wykorzystania nowych technologii w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych i szukania rozwiązań w stosowaniu materiałów naturalnych.

Nasz nowy materiał charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną oraz znaczną biodegradowalnością w stosunku do czystego tworzywa sztucznego z jakiego wykonane są zazwyczaj tego typu opakowania. Nie jest to jednak właściwość powodująca zbyt szybkie zużycie wykonanych z kompozytu przedmiotów. Natomiast znacznie przyspiesza naturalny rozkład zużytego opakowania co znacząco wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Nasza firma stawia na korzystanie z materiałów kompozytowych polimerów ropopochodnych w połączeniu z naturalnymi włóknami, których parametry użytkowe nie odbiegają od tych obecnie stosowanych a które jednocześnie będą ulegać biologicznej degradacji przez co wywierać będą mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Naturalne włókna celulozowe są często odpadem w rolnictwie, przemyśle spożywczym czy drzewnym, co za tym idzie materiałem całkowicie odnawialnym, naturalnym i tanim. Używanie go jako dodatku do tworzyw sztucznych umożliwia zmiejszenie konieczności zużywania nieodnawialnych i trudnych w recyklingu materiałów ropopochodnych.

Opakowania biodegradowalne

Nowa seria opakowań ekologicznych z biokompozytu szczególnie zainteresuje producentów stawiających na ekologię lub chcących wyróżnić się opakowaniem o unikalnych właściwościach i składzie.

Poza szeroką gamą opakowań polipropylenowych posiadamy nową serię produktów ekologicznych wykonanych z biokompozytu opracowanego przez naszą firmę

Nowa seria produktów zawiera domieszkę naturalnych włókien celulozowych, co poprawia ich właściwości mechaniczne

Powoduje to jednocześnie przyspieszenie czasu degradacji, ułatwienie procesu recyklingu zużytego materiału oraz zmniejszenie ilości użytego tworzywa sztucznego