Przetargi
Oferty, zapytania, aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO_1.4 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO TJ. CHŁODNIA SPRĘŻARKOWA (1 SZT.)

WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. chłodnia sprężarkowa (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0182/20.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 5/RPO_1.4
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO_1.4/2 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO TJ. KOMPRESOR (1 SZT.)

WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. kompresor (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0182/20.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 4/RPO_1.4/2
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/RPO_1.4 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO TJ. KOMPRESOR (1 SZT.)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO_1.4 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO TJ. KOMPRESOR (1 SZT.)

WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. kompresor (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0182/20.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 4/RPO_1.4
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3/RPO_1.4

WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Straszęcin 295 G, 39 – 218 Straszęcin przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych tj. forma opakowanie specjalnego przeznaczenia 15 litrów (1 kpl.) (opakowanie + pokrywa) oraz forma opakowanie specjalnego przeznaczenia 1 litr (1 kpl.) (opakowanie + pokrywa) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0182/20.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/RPO_1.4

WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Straszęcin 295 G, 39 – 218 Straszęcin przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych tj. robot – opakowanie specjalnego przeznaczenia (1 szt.) oraz robot – pokrywa (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0182/20.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/RPO_1.4

WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Straszęcin 295 G, 39 – 218 Straszęcin przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych tj. wtryskarka (1 szt.) oraz wtryskarka (2 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0182/20.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/RPO_1.4 DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. FORMA OPAKOWANIE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 15 LITRÓW (1 KPL.) (OPAKOWANIE + POKRYWA) ORAZ FORMA OPAKOWANIE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 1 LITR (1 KPL.) (OPAKOWANIE + POKRYWA)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO_1.4 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. FORMA OPAKOWANIE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 15 LITRÓW (1 KPL.) (OPAKOWANIE + POKRYWA) ORAZ FORMA OPAKOWANIE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 1 LITR (1 KPL.) (OPAKOWANIE + POKRYWA)

WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. forma opakowanie specjalnego przeznaczenia 15 litrów (1 kpl.) (opakowanie + pokrywa) oraz forma opakowanie specjalnego przeznaczenia 1 litr (1 kpl.) (opakowanie + pokrywa) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0182/20.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 3/RPO_1.4
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO_1.4 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. ROBOT – OPAKOWANIE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA (1 SZT.) ORAZ ROBOT – POKRYWA (1 SZT.)

WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. robot – opakowanie specjalnego przeznaczenia (1 szt.) oraz robot – pokrywa (1 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0182/20.

Załączniki

1. Zapytanie ofertowe nr 2/RPO_1.4
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO_1.4 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. WTRYSKARKA (1 SZT.) ORAZ WTRYSKARKA (2 SZT.)

WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. wtryskarka (1 szt.) oraz wtryskarka (2 szt.) w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WYRÓB ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH GRZYB BOŻENA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w wyniku uruchomienia produkcji opakowań specjalnego przeznaczenia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0182/20.

Załączniki

1. Zapytanie ofertowe nr 1/RPO_1.4
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.